VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak vybrat základní školu

článek jak vybrat zš

Jste rádi, že už máte základní školu za sebou? Nebo to byla nejlepší škola na světě? Pro ty, kdo vybírají školu pro své dítko, přinášíme malý návod. Zápisy na ZŠ se konají už od zítřka.

Kde získáte informace?

Dny otevřených dveří, akademie či jiné akce (ideálně ukázka výuky): Pokud je škola pořádá, doporučujeme je navštívit. Připravte si také otázky, které jste nevypátrali z ostatních zdrojů. Zjistěte, kdo bude mít první třídu na starosti a domluvte si konzultaci. Škola může být skvělá, ale nejdůležitější je pan učitel/paní učitelka.

Web školy: V adresáři www.ZakladniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes vyhledávač najdete stránky dané školy. I vzhled, přehlednost a aktuálnost stránek mohou o škole hodně napovědět. Přečtěte si výroční zprávy školy, najděte informace o vzdělávacím programu. Ve výroční zprávě zjistíte, jak je to s úspěšností přijetí na střední školu, olympiádami, dalšími aktivitami, vybavením školy, výukou jazyků, získáte přehled o aktivitách výchovného poradce nebo metodika prevence.

Zprávy ČŠI: Některé jsou k dispozici i na webu (viz zdroje k článku)

Reference: Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Jak a podle čeho vybrat?

 • Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - bohužel často hlavní faktor. Přesto stojí za to se zamyslet, zda za kvalitou přece jen necestovat dále. Můžete dítě do školy doprovázet nebo vozit? Zvládne cestu bezpečně samo? Musí nutně sourozenci být ve stejné škole?
 • Třídní učitel/učitelka - jeden z nejdůležitějších faktorů. Může být tím, co vyzvedne i jinak průměrnou školu, nebo naopak - i v nadprůměrné a žádané škole můžete takříkajíc "narazit".
 • Pověst školy - může se stát, že u žádaných škol jsou třídy "přeplněné" a přestože je škola kvalitní, výuka tím může utrpět.
 • Adaptační kurzy pro prvňáčky/šesťáky
 • Projektová výuka, pořádá škola projektové dny, koná se otevřená výuka, možnost návštěvy hodin ze strany veřejnosti?
 • Jak škola zvládá inkluzi - má školního psychologa, asistenty?
 • Třídní schůzky - individuální konzultace, konzultace rodič+učitel+žák, nebo hodinová frontální masáž ve stylu "rozmohl se nám tu takový nešvar"?
 • Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků, kázeňské či jiné problémy (lze zjistit ve výroční zprávě, zprávě metodika/výchovného poradce), ale také chování učitelů a vedení. Cítíte se ve škole dobře? Jak se bude cítit vaše dítě?
 • Metoda výuky (genetická nebo analyticko-syntetická) a hodnocení, individuální přístup učitele
 • Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny nebo zařízení (interaktivní tabule, tablety ve výuce apod.)
 • Výměnné pobyty, partnerství se zahraničními školami
 • Zaměření nebo rozšířená výuka některých předmětů - jazyky, matematika, sport a další, účast na olympiádách a dalších soutěžích, které mohou dítěti přinést jak body pro přijímací řízení, tak mu pomoci s výběrem budoucího zaměření a povolání
 • Kroužky, zájmové útvary, družina
 • Zdravotní záležitosti - pokud má vaše dítě zdravotní problém, zjistěte, jak se škola k problému staví. Může někdo dohlédnout na to, zda dítě bere léky? Poradí si družina/asistent/školní jídelna s potravinovou alergií? Pokud je problém závažnějšího rázu, je dobré uvažovat o osobní asistenci (nikoliv asistentu pedagoga) a tedy hradit použití této služby výhradně pro vaše dítě z příspěvku na péči (podrobnější informace zde)
 • Typ školy - státní, církevní, soukromá, alternativní systémy (Waldorf, Montessori a další)
 • Kamarádi dítěte
 • Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školu

Priority jsou u každého rodiče jiné. Otázkou také je, zda máte vůbec z čeho vybírat. Může se také stát, že onemocní učitel, paní učitelka odejde na mateřskou dovolenou, změní se vedení (a klima) školy a ocitnete se opět na začátku.

Odborníci se shodují, že stres spojený se změnou školy a kolektivu je stále menší zlo, než dlouhodobý "toxický" účinek nevhodného kolektivu/učitele, stylu výuky, nezvládnuté inkluze nebo nedobré atmosféry školy.

Také je dobré nezapomínat na to, že pokud nejste spokojeni se školou, můžete situaci aktivně řešit - ať už s vyučujícím, s vedením školy, účastí ve školské radě, případně přímo u zřizovatele. ČŠI je až poslední instancí. 

A poslední věc, to že je kapacita "vysněné" školy naplněna v první třídě neznamená, že nemůžete usilovat o přestup ve vyšším ročníku. 

Zápis na ZŠ

Probíhá každý rok od 1. do 30. dubna. Přednost mají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. K zápisu je nutno donést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Požadavky na dítě u zápisu se různí, v podstatě by mělo zvládnout toto:

 • Komunikace - informace o sobě, rodině či bydlišti
 • Popis obrázku nebo vyprávění
 • Přednes básničky či písničky
 • Kresba postavy
 • Rozpoznání barev a základních geometrických tvarů
 • Počítání do deseti

Při zápisu je také sledována výslovnost předškoláka, případně je doporučena návštěva logopeda.

Příprava na zápis - ve své podstatě by mělo dítě být připraveno již z rodiny (samostatnost, oblékání, hygienické návyky apod.) nebo ze školky. Většina školek se věnuje přípravě předškoláků - nácviku grafomotoriky a soustředěnosti, zpracování pracovních listů a podobně.

Statistiky škol

Ve školním roce 2020/2021 fungovalo v České republice 4214 škol (o 22 škol více než v předchozím školním roce) a vzdělávalo se zde 962,4 tisíce žáků. Necelých 42 tisíc žáků se vzdělávalo ve víceletých gymnáziích. 4,1 tisíc žáků ukončí docházku před dosažením základního vzdělání. Průměrný počet žáků ve třídě byl ve sledovaném období 19.

Nic neuspěchat?

Podle školského zákona může dítě nastoupit do školy, pokud dosáhne šesti let věku do 1. září daného školního roku. U dětí narozených od září do konce prosince je třeba žádost zákonného zástupce a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, u dětí narozených od ledna do konce června navíc vyjádření odborného lékaře. Obvyklejší jsou spíše odklady povinné školní docházky, ve školním roce 2020/2021 činil podíl 7letých a starších dětí 23,1 %.

Zdroje:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+stavu+rozvoji+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+soustavy

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/

https://csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav

https://csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

http://www.zakladniskoly.com/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola

Zdroj obrázku v banneru: Group of children photo created by zinkevych - www.freepik.com 

31.3.2022


Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému