VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Přijímací zkoušky na střední školu 2024: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

články jak vybrat sš přijímačky na sš

V roce 2024 má dojít k velkým změnám v systému přijímacího řízení. Hlavními body jsou až 3 přihlášky v 1. a 2. kole, neměnné pořadí škol v přihlášce, přechod na systém elektronického přihlašování, zánik systému zápisového lístku a okamžitá dostupnost informací o přijetí a volných místech ve 2. a dalších kolech po celé republice. Připravovaná digitalizace ovšem zatím není finalizována (chybí novelizace školského zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), údaje v tomto článku jsou tedy pouze informativní a budeme je průběžně aktualizovat. Doporučujeme ověřit aktuálnost informací na stránkách CERMATu.

Volba oboru

Máte jasno? Máte talent? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si: Jaké máte výsledky? Také schopnosti, studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Pídit se můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů - co si myslí oni? Výhodou je (pokud jim zrovna neležíte v  žaludku), že vás znají nejlépe. Pokud zde neuspějete, ptejte se výchovných poradců, v pedagogicko-psychologických poradnách, v ICM.

Berte v potaz, zda vás daný obor bude zajímat a jaká je situace a prognózy na trhu práce (najdete  je ve zdrojích k tomuto článku).

 

Volba školy

Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.

Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. I když se v tomto roce akce konají hlavně ve virtuálním prostoru, můžete toho hodně zjistit. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.

Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.

Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo "mlží"? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:

 • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
 • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
 • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
 • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
 • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
 • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají - matematika/informatika/návrhářství/... pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
 • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i "praktické" předměty typu psaní na počítači všemi deseti?článek jak vybrat sš diagram obrázek
 • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?

Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?

Podívejte se na přehled důležitých otázek v obrázkové podobě

 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček bude zřejmě možné podat až 3 přihlášky, ve druhém také 3 přihlášky. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předpokládá možnost podání až 5 přihlášek. 

Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Stáhněte si zdarma náš e-book Jak se dostat na SŠ

Potřebujete učebnice k přípravě na přijímačky víceletých gymnázií?

Nebo vás zajímají přijímací zkoušky na čtyřleté obory? Učebnice najdete zde

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Podle nového návrhu se předpokládá podání přihlášek v 1. kole už do 20. února 2024. U oborů s talentovou zkouškou zůstává termín podání přihlášky do 30. listopadu 2023.

V roce 2024 bude pravděpodobně možné podat přihlášku i v listinné podobě, hybridně s podporou elektronického systému nebo digitálně s ověřením prostřednictvím elektronické identity. V dalších letech už bude zřejmě možná pouze digitální podoba.

Důležité má být pořadí škol uvedené v přihlášce, které nebude možné později měnit. Bezprostředně po vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky a případně školní části zkoušky bude v systému informace o přiřazených uchazečích. Nebude-li uchazeč chtít na školu nastoupit, musí se svého místa vzdát (zpětvzetí přihlášky). Odpadne tedy zřejmě celá administrativa se zápisovými lístky a s tím související prodlevy a nejistota ohledně přijetí/nepřijetí. 

Vzor přihlášky platné v předchozích letech najdete v příloze k tomuto článku, formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje). 

1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška čeká na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří. Informace k přijímacím zkouškám do konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Nově by měla být možnost konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech (započítává se lepší z výsledků obou testů) i v případě, že uchazeč podá jen jednu přihlášku.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2024

1. termín:

12. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

16. dubna 2024 - víceletá gymnázia

2. termín:

15. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

17. dubna 2024  - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

29. a 30. dubna 2024 - pro všechny obory

Školní přijímací zkouška - je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky. Termín pro konání zkoušek má v roce 2024 být prodloužen, zkoušky by měly proběhnout před termínem jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení 1. kola

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení by měl i v roce 2024 být alespoň 60 % (u GSP min. 40 %). Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přdpokládá se omezení počtu přihlášek na 3, systém digitalizace by měl přinést výhodu v podobě okamžité informace o dostupnosti volných míst na školách v celé republice.

Odvolání

Jelikož informace o přijetí/nepřijetí a počtu volných míst na školách bude okamžitě k dispozici, předpokládá se omezení odvolání v dosavadní podobě. Pravděpodobně bude i nadále fungovat pro případy, kdy v přijímacím řízení dojde k nějaké závadě či pochybení.

Zápisový lístek

V roce 2024 se předpokládá úplné zrušení zápisových lístků. Místo toho uchazeč uvede pořadí 3. škol v přihlášce v 1. nebo 2. kole. 

Informace o přiřazení škol uchazečům bude v systému k dispozici okamžitě po vyhodnocení přijímací zkoušky. Pokud zájemce nechce na školu nastoupit, musí vzít zpět svou přihlášku (vzdát se místa na škole).

Důležitá data - předpokládaná data, aktualizovat je budeme po novelizaci příslušné legislativy

Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
20. února přihláška řediteli školy (maturitní obory bez talentové zkoušky)
před termíny jednotné p. zkoušky

případné konání školních přijímacích zkoušek (obory bez talentové zkoušky)

12. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
15. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
16. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
17. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
29. dubna náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 1. termín
30. dubna náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 2. termín
30. dubna - 2. května ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů (obory s MZ)

Důležitá čísla 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
  1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
3 maximální počet přihlášek pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení
  do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

Mám maturitu/výuční list, ale chci ještě výuční list/maturitu

Pro ty žáky, kteří již absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí získat vzdělání v jiném oboru, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem.

Absolventi 3letých oborů vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve 2letém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou.

Střední vzdělání lze také získat po předložení souboru osvědčení o získání dílčích kvalifikací, definovaného dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací. Tato osvědčení nahrazují předchozí vzdělání a umožňují složit závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Statistiky

Ve školním roce 2022/2023 fungovalo 1294 středních škol, vzdělávalo se zde přes 463 tisíc studentů.

78,9 % studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. 33,2 % studentů se vzdělává v gymnáziích a lyceích (všeobecné vzdělávání). Dívky představují 35 % žáků u oborů s výučním listem, 53,6 % u oborů s maturitou.

Informace v tomto článku budeme aktualizovat po novele příslušné legislativy, údaje jsou pouze informativní a doporučujeme je ověřit na stránkách CERMATu.

Zdroje:

www.StredniSkoly.com

http://rejskol.msmt.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+2017

Prognózy trhu práce:

http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

Zdroj obrázku: Business photo created by diana.grytsku - www.freepik.com

Kam dál:

Knihy a další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové i ostré testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Stáhněte si přihlášku na SŠ v elektronické podobě a podívejte se na vzorově vyplněnou přihlášku

9.10.2023

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému